VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Skötsel, underhåll o d av styr- och övervakningsinstallationer
Generation 
VVS & Kyla 22

YLC.8Skötsel, underhåll o d av styr- och övervakningsinstallationer

AMA

RA

Servicebesök

Ange under aktuell kod och rubrik i det... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • skötsel:

    driftåtgärder som omfattar en eller flera av åtgärderna justering eller vård av förvaltningsobjekt, inredning, utrustning, byte eller tillförsel av förbrukningsmaterial (Aff-definitioner 10) Exempel på åtgärder som ingår i skötsel är justering av dörrar, inställning av brännare, städning, renhållning, snöröjning, byte av luftfilter, påfyllning av kolpulver i en kopieringsmaskin och uppdatering av ett arkiv.

  • underhåll:

    verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan