VVS & Kyla 22
|
RA
Skötsel, underhåll o d av värmeinstallationer
Generation 
VVS & Kyla 22

YLC.56Skötsel, underhåll o d av värmeinstallationer

RA

Samordna med beställaren om entreprenören ska... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

  • värmebärare:

    ämne för överföring av värmeenergi från en del av ett värmesystem till en annan del (TNC 95); se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare Värmebärare bör inte benämnas värmemedium.

  • värmeinstallation:

    installation som omfattar utrustning för värmeproduktion, värmedistribution och värmeavgivning (TNC 95)

Till toppen av sidan