VVS & Kyla 22

YKB.5Utbildning och information till drift- och underhållspersonal för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

RA

Ange i de administrativa föreskrifterna, vid... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

  • intyg:

    underskrivet dokument som utgör formellt bevis för någons kompetens eller dylikt eller någots kvalitet eller dylikt (verifikat) (NE)

  • underhåll:

    verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan