VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Drift- och underhållsinstruktioner för styr- och övervakningsinstallationer
Generation 
VVS & Kyla 22

YJL.8Drift- och underhållsinstruktioner för styr- och övervakningsinstallationer

RA

Beakta beställarens praxis avseende exempelvis

 • upprättande...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

 • underhållsinstruktion:

  skriftlig instruktion över åtgärder som behövs för att en byggnads eller installations ursprungliga egenskaper ska bevaras. För installationer avses då åtgärder att utföras med cirka en månad som kortaste intervall, medan byggnads- och anläggningstekniskt underhåll avser åtgärder med cirka ett år som kortaste intervall. Kortare intervall hänförs i dessa fall till drift

Till toppen av sidan