VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Drift- och underhållsinstruktioner för kylinstallationer
Generation 
VVS & Kyla 22

YJL.55Drift- och underhållsinstruktioner för kylinstallationer

RA

Ange om driftinstruktionen ska innehålla

  • driftkort
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • underhållsinstruktion:

    skriftlig instruktion över åtgärder som behövs för att en byggnads eller installations ursprungliga egenskaper ska bevaras. För installationer avses då åtgärder att utföras med cirka en månad som kortaste intervall, medan byggnads- och anläggningstekniskt underhåll avser åtgärder med cirka ett år som kortaste intervall. Kortare intervall hänförs i dessa fall till drift

Till toppen av sidan