VVS & Kyla 22
|
RA
Kontrolldokument, intyg o d för värmeinstallationer
Generation 
VVS & Kyla 22

YJG.56Kontrolldokument, intyg o d för värmeinstallationer

RA

Exempel

  • protokoll Tryck- och täthetskontroll (till exempel...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • injustering:

    inställning av reglerutrustning eller don i distributionssystem för vätska eller gas för att beräknade eller föreskrivna värden ska erhållas i systemets olika delar (TNC 95) Injustering ska inte kallas inreglering.

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

Till toppen av sidan