VVS & Kyla 22

YJG.52Kontrolldokument, intyg o d för installationer för försörjning med flytande eller gasformigt medium

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

Till toppen av sidan