VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Kontrolldokument, intyg o d för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer
Generation 
VVS & Kyla 22

YJG.5Kontrolldokument, intyg o d för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

AMA

RA

Kod och rubrik används för att begära in såväl... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

  • egenkontroll:

    kontroll som utförs i egen verksamhet på eget ansvar

  • underhåll:

    verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan