VVS & Kyla 22

YJE.8Relationshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer

AMA

Relationshandling ska överensstämma med verkligt utförande... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • filformat för digitala handlingar
  • om handlingar...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • märkning:

    text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

Till toppen av sidan