VVS & Kyla 22
|
AMA RA AmaNytt
Relationshandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer
Generation 
VVS & Kyla 22

YJE.5Relationshandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

AMA

Relationshandling ska överensstämma med verkligt utförande... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • filformat för digitala handlingar
 • om handlingar...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • driftkort:

  handling som innehåller driftinstruktion (TNC 95); jämför drift

 • färg:

  målningsmaterial som består av en blandning av bindemedel, bindemedelslösning eller bindemedelsemulsion samt färgämnen i form av dispergerade pigment, och som är avsett att påföras på en yta och där efter torkning bilda ett fast skikt (TNC 95); jämför kulör

 • märkning:

  text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

Till toppen av sidan