VVS & Kyla 22

YJC.57Bygghandlingar för luftbehandlingsinstallationer

Begreppsbestämningar

  • luftbehandlingsinstallation:

    installation som omfattar apparater, kanaler och utrustning för luftbehandling (TNC 95) Luftbehandlingsinstallation ska inte benämnas luftbehandlingsanläggning. Termen luftbehandlingssystem kan användas då man avser funktionen.

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan