VVS & Kyla 22
|
RA
Bygghandlingar för värmeinstallationer
Generation 
VVS & Kyla 22

YJC.56Bygghandlingar för värmeinstallationer

Begreppsbestämningar

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

  • värmeinstallation:

    installation som omfattar utrustning för värmeproduktion, värmedistribution och värmeavgivning (TNC 95)

Till toppen av sidan