VVS & Kyla 22
|
AMA RA AmaNytt
Bygghandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer
Generation 
VVS & Kyla 22

YJC.5Bygghandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

AMA

Ritsätt, symboler, beteckningar, definitioner och dylikt ska... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta rekommendationer i Bygghandlingar 90.

Ange

 • filformat...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • driftkort:

  handling som innehåller driftinstruktion (TNC 95); jämför drift

 • entreprenör:

  den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

 • givare:

  don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

 • inkoppling:

  inskärning i befintlig ledning för anslutning av ny ledning (Bygghandlingar 90)

 • märkning:

  text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

 • tillhandahålla:

  ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan