VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Injustering av styr- och övervakningssystem
Generation 
VVS & Kyla 22

YHC.8Injustering av styr- och övervakningssystem

AMA

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

 • omfattning och metod...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • entreprenör:

  den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

 • injustering:

  inställning av reglerutrustning eller don i distributionssystem för vätska eller gas för att beräknade eller föreskrivna värden ska erhållas i systemets olika delar (TNC 95) Injustering ska inte kallas inreglering.

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

 • samordnad kontroll:

  verifiering av funktioner som är beroende av arbeten utförda i olika entreprenader

 • styrutrustning:

  regler, metoder och don som samverkar på ett logiskt sätt för att åstadkomma styrning (SS 4010601)

Till toppen av sidan