VVS & Kyla 22
|
AMA
Injustering av köldmediesystem
Generation 
VVS & Kyla 22

YHC.551Injustering av köldmediesystem

AMA

Följande ska injusteras

  • överhettning av expansionsventiler
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

Till toppen av sidan