VVS & Kyla 22
|
RA
Injustering av kylsystem
Generation 
VVS & Kyla 22

YHC.55Injustering av kylsystem

RA

Beakta att kontroll av kylsystem föreskrivs under Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

Till toppen av sidan