VVS & Kyla 22

YHC.521Injustering av tappvattensystem

AMA

Tappvarmvattensystem ska injusteras till föreskrivna värden... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Beräkna och ange flöde, Kv-värde samt lägsta... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • indexventil:

  den ventil i ett delsystem (rörsystem) som har den lägsta andelen av projekterat flöde

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

 • sil:

  don försett med hål eller nät för avskiljande av partiklar ur vätska (TNC 65); jämför filter

Till toppen av sidan