VVS & Kyla 22
|
AMA RA AmaNytt
Injustering av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer
Generation 
VVS & Kyla 22

YHC.5Injustering av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

AMA

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

 • omfattning och metod...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • entreprenör:

  den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

 • injustering:

  inställning av reglerutrustning eller don i distributionssystem för vätska eller gas för att beräknade eller föreskrivna värden ska erhållas i systemets olika delar (TNC 95) Injustering ska inte kallas inreglering.

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

 • samordnad kontroll:

  verifiering av funktioner som är beroende av arbeten utförda i olika entreprenader

Till toppen av sidan