VVS & Kyla 22
|
AMA RA AmaNytt
Kontroll av styr- och övervakningssystem
Generation 
VVS & Kyla 22

YHB.8Kontroll av styr- och övervakningssystem

AMA

Föreskriven kontroll ska dokumenteras och kontinuerligt... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik vilka kontroller som... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • behörig undertecknare:

  person som har mandat att underteckna dokument med bindande verkan i berört avseende

 • givare:

  don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

 • gränssnitt:

  gräns mellan två funktionsenheter, specificerad med avseende på bland annat funktioner, fysisk hopkoppling, signaler

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt; jämför kontroll

Till toppen av sidan