VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Ljudkontroll
Generation 
VVS & Kyla 22

YHB.581Ljudkontroll

AMA

Kontroll av ljud från installationer ska utföras... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ljudkontroll i byggnad

Enklare mätningar... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • injustering:

  inställning av reglerutrustning eller don i distributionssystem för vätska eller gas för att beräknade eller föreskrivna värden ska erhållas i systemets olika delar (TNC 95) Injustering ska inte kallas inreglering.

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

 • oktavbandsanalys:

  bestämning av ljudtrycksnivå eller ljudeffektnivå per oktavband (TNC 69)

Till toppen av sidan