VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Kontroll av rökkanaler och avgaskanaler
Generation 
VVS & Kyla 22

YHB.561Kontroll av rökkanaler och avgaskanaler

AMA

Röktryckskontroll

Kontroll ska utföras vid ett övertryck som... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

  • fläkt:

    don försett med skovelhjul eller vingar och avsett för framdrivning av luft eller annan gas (TNC 95)

Till toppen av sidan