VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Kontroll av brandsläckningssystem
Generation 
VVS & Kyla 22

YHB.54Kontroll av brandsläckningssystem

RA

Ange

  • de regler som åberopats
  • övriga krav på kontroll...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

Till toppen av sidan