VVS & Kyla 22

YHB.527Kontroll av oljesystem och drivmedelssystem

AMA

Tryck- och täthetskontroll av rörledningar ska utföras... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • beräkningstryck
  • vilket tryckmedium som ska användas...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

Till toppen av sidan