VVS & Kyla 22
|
AMA
Kontroll av energigassystem
Generation 
VVS & Kyla 22

YHB.5263Kontroll av energigassystem

AMA

Kontroll av stadsgassystem ska utföras av företag med... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

  • intyg:

    underskrivet dokument som utgör formellt bevis för någons kompetens eller dylikt eller någots kvalitet eller dylikt (verifikat) (NE)

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

Till toppen av sidan