VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Kontroll av system för medicinsk gas
Generation 
VVS & Kyla 22

YHB.5261Kontroll av system för medicinsk gas

AMA

Tryck- och täthetskontroll av rörledningar för medicinsk gas... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • beräkningstryck:

    tryck för vilket ett tryckkärl har hållfasthetsberäknats Beräkningstrycket är lika med högsta tillåtet drifttryck, eventuellt med vissa tillägg.

Till toppen av sidan