VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Kontroll av vakuumsystem
Generation 
VVS & Kyla 22

YHB.525Kontroll av vakuumsystem

AMA

Tryck- och täthetskontroll av rörledningar i vakuumsystem... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • vid vilket undertryck som kontrollen ska utföras
  • om...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

Till toppen av sidan