VVS & Kyla 22

YHB.524Kontroll av tryckluftssystem

AMA

Kontroll av rörledningar i tryckluftssystem ska utföras... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • vad som ska kontrolleras samt kontrollmetod
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

Till toppen av sidan