VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Kontroll av tappvattensystem
Generation 
VVS & Kyla 22

YHB.521Kontroll av tappvattensystem

AMA

Systemet ska kontrolleras med avseende på tillgänglighet... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Kontroll av rörledningar i tappvattensystem

Ange Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • beräkningstryck:

  tryck för vilket ett tryckkärl har hållfasthetsberäknats Beräkningstrycket är lika med högsta tillåtet drifttryck, eventuellt med vissa tillägg.

 • dricksvatten:

  även konsumtionsvatten vatten tjänligt för förtäring, matlagning och dylikt (TNC 95); jämför kallvatten, tappvarmvatten

 • injustering:

  inställning av reglerutrustning eller don i distributionssystem för vätska eller gas för att beräknade eller föreskrivna värden ska erhållas i systemets olika delar (TNC 95) Injustering ska inte kallas inreglering.

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

 • varmvatten:

  även tappvarmvatten värmt tappvatten (TNC 95)

Till toppen av sidan