VVS & Kyla 22
|
AMA RA AmaNytt
Kontroll av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer
Generation 
VVS & Kyla 22

YHB.5Kontroll av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

AMA

Föreskriven kontroll ska dokumenteras och kontinuerligt... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik vilka kontroller som... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • behållare:

  kärl innehållande vätska eller gas och främst avsett för lagrings- eller processändamål Behållare används som sammanfattande beteckning för tryckkärl, vakuumkärl och öppen cistern.

 • behörig undertecknare:

  person som har mandat att underteckna dokument med bindande verkan i berört avseende

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • givare:

  don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

 • gränssnitt:

  gräns mellan två funktionsenheter, specificerad med avseende på bland annat funktioner, fysisk hopkoppling, signaler

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt; jämför kontroll

 • tryckmätare:

  visande mätdon för mätning av tryck i gaser och vätskor

Till toppen av sidan