VVS & Kyla 22
|
RA
SKYLTNING
Generation 
VVS & Kyla 22

YGCSKYLTNING

RA

Skyltning utförs exempelvis med syftet att varna och... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • märkning:

    text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

  • skyltning:

    text som har till syfte att varna, informera, förbjuda eller liknande; jämför märkning

Till toppen av sidan