VVS & Kyla 22

YGC.8Skyltning för styr- och övervakningsinstallationer

RA

Ange om entreprenören för objektsanpassade skyltar ska... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • märkskylt:

    även märkdata alla numeriska värden på elektriska och mekaniska storheter jämte deras varaktighet och tidsföljd som tillverkaren bestämt att gälla för en teknisk anordning och som är angivna på dess märkskylt och som anordningen ska uppfylla under specificerade villkor (TNC 95)

Till toppen av sidan