VVS & Kyla 22

YGC.55Skyltning för kylinstallationer

AMA

Skyltning ska utföras enligt kraven i Svensk Kylnorm.

Skylt... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • skyltning utöver kraven i Svensk Kylnorm
 • vilka uppgifter...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • köldmedium:

  ett medium som består av eller innehåller en f-gas och är avsett att användas i ett köldmediesystem och som vid en viss temperatur och ett visst tryck tar upp värmeenergi och vid en högre temperatur och ett högre tryck avger värmeenergi, vanligen med ett ändrat aggregationstillstånd (SFS 2016:1128); se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare

 • skyltning:

  text som har till syfte att varna, informera, förbjuda eller liknande; jämför märkning

Till toppen av sidan