VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Märkning av brandsläckningsinstallationer
Generation 
VVS & Kyla 22

YGB.54Märkning av brandsläckningsinstallationer

AMA

Rörledning ska märkas med lämplig symbol enligt SS 741.... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange krav på annan placering av märkning än på rörledning.... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

  • märkning:

    text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

  • underhåll:

    verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan