VVS & Kyla 22
|
AMA
Märkning av installationer för medicinsk gas
Generation 
VVS & Kyla 22

YGB.5261Märkning av installationer för medicinsk gas

AMA

Rörledningar ska märkas med namn på gassort i rörledning.

Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • märkning:

    text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

  • märkskylt:

    även märkdata alla numeriska värden på elektriska och mekaniska storheter jämte deras varaktighet och tidsföljd som tillverkaren bestämt att gälla för en teknisk anordning och som är angivna på dess märkskylt och som anordningen ska uppfylla under specificerade villkor (TNC 95)

Till toppen av sidan