VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Handskboxar
Generation 
VVS & Kyla 22

XNE.4Handskboxar

AMA

Material ska kunna tas in och ut ur box via säker sluss,... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fläkt:

    don försett med skovelhjul eller vingar och avsett för framdrivning av luft eller annan gas (TNC 95)

  • märkning:

    text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

Till toppen av sidan