VVS & Kyla 22
|
RA
Mikrobiologiska säkerhetsbänkar klass III
Generation 
VVS & Kyla 22

XNE.3Mikrobiologiska säkerhetsbänkar klass III

RA

Begreppsbestämningar

  • filter:

    anordning som har till uppgift att avskilja och kvarhålla ämnen i passerande gas eller vätska, till exempel luftfilter, vattenfilter (TNC 95); jämför luftfilter

Till toppen av sidan