VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Mikrobiologiska säkerhetsbänkar klass II
Generation 
VVS & Kyla 22

XNE.2Mikrobiologiska säkerhetsbänkar klass II

AMA

Säkerhetsbänkar ska uppfylla krav och kontrolleras... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • filter:

    anordning som har till uppgift att avskilja och kvarhålla ämnen i passerande gas eller vätska, till exempel luftfilter, vattenfilter (TNC 95); jämför luftfilter

  • frånluft:

    luft som bortförs från ett rum (TNC 95); se figur AMA Begreppsbestämningar/avluft Luften kan föras ut till det fria som avluft eller återföras till tilluftsaggregat genom anordning för återluft; se figur AMA Begreppsbestämningar/avluft.

Till toppen av sidan