VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Mikrobiologiska säkerhetsbänkar klass I
Generation 
VVS & Kyla 22

XNE.1Mikrobiologiska säkerhetsbänkar klass I

AMA

Höjd på lucköppningen vid säkerhetsarbete ska vara 200... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • filter:

    anordning som har till uppgift att avskilja och kvarhålla ämnen i passerande gas eller vätska, till exempel luftfilter, vattenfilter (TNC 95); jämför luftfilter

Till toppen av sidan