VVS & Kyla 22
|
AMA RA
ÖPPNA RENLUFTSBÄNKAR
Generation 
VVS & Kyla 22

XNCÖPPNA RENLUFTSBÄNKAR

AMA

Följande uppgifter ska kunna redovisas på... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta R3 Nordics norm för öppna LAF-enheter.

Ange

  • mått på...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fläkt:

    don försett med skovelhjul eller vingar och avsett för framdrivning av luft eller annan gas (TNC 95)

  • märkning:

    text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

Till toppen av sidan