VVS & Kyla 22
|
RA
Draghuvar
Generation 
VVS & Kyla 22

XNB.3Draghuvar

RA

Ange

  • typ av draghuv
  • vilka ämnen som ska hanteras
  • krav på...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

  • styrning:

    (i reglerteknik:) avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601

Till toppen av sidan