VVS & Kyla 22
|
RA
Dragbänkar, ventilerad diskbänk, ventilerad vågbänk o d
Generation 
VVS & Kyla 22

XNB.2Dragbänkar, ventilerad diskbänk, ventilerad vågbänk o d

RA

Ange

  • typ av dragbänk, till exempel helperforerad...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

  • styrning:

    (i reglerteknik:) avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601

  • vattenlås:

    luktlås där hindret för fri gasgenomströmning utgörs av vatten i en särskilt utformad ledning, vanligen U-formad (TNC 95); jämför luktlås

Till toppen av sidan