VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Dragskåp
Generation 
VVS & Kyla 22

XNB.1Dragskåp

AMA

Dragskåp ska uppfylla utförande och funktionskrav enligt... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Dragskåp för mikrobiologiskt arbete som ska... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • funktionskrav:

  verifierbart krav på egenskap hos byggnad, anläggning, del därav eller produkt vid bestämd användning (TNC 95)

 • märkning:

  text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

 • skrubber:

  avskiljare som arbetar med vätska eller partiklar som avskiljande medium (TNC 81) Skrubber kan vara torrskrubber (med partiklar), våtskrubber (med vätska) eller elektroskrubber (elektrostatisk avskiljare i kombination med partiklar eller vätska).

 • styrning:

  (i reglerteknik:) avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601

 • vattenlås:

  luktlås där hindret för fri gasgenomströmning utgörs av vatten i en särskilt utformad ledning, vanligen U-formad (TNC 95); jämför luktlås

Till toppen av sidan