VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Övriga kylmöbler
Generation 
VVS & Kyla 22

XMB.82Övriga kylmöbler

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Kylplattor

Kylplatta ska vara utförd... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Kylplattor

Ange

  • om kylplattan ska...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

Till toppen av sidan