VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Ismaskiner med inbyggt kylaggregat
Generation 
VVS & Kyla 22

XMB.811Ismaskiner med inbyggt kylaggregat

AMA

Ismaskiner ska vara försedda med fabrikstillverkat... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om kondensor ska vara luft- eller vätskekyld.

Ange... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

  • kondensor:

    värmeväxlare i vilken köldmediegas kondenserar under värmeavgivning till mediet på andra sidan växlarytan

Till toppen av sidan