VVS & Kyla 22

XMB.63Snabbinfrysningsrum

AMA

Snabbinfrysningsrum ska klara infrysning av tillagat... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • antal kilogram motsvarande ISO-pack/varumängd som ska...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • styrning:

    (i reglerteknik:) avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601

Till toppen av sidan