VVS & Kyla 22

XMB.53Snabbnedkylningsrum

AMA

Snabbnedkylningsrum ska klara nedkylning av tillagat... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • antal kilogram motsvarande ISO-pack/varumängd som ska...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • förångare:

    värmeväxlare i vilken köldmedievätska förångas under värmeupptagning från det medium som ska kylas

  • styrning:

    (i reglerteknik:) avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601

Till toppen av sidan