VVS & Kyla 22

XMB.241Frysdiskar med inbyggt kylaggregat

AMA

Frysdiskar ska vara försedda med inbyggt kylaggregat med... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • typ av köldmedium
  • om kondensorn ska vara luft-...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

Till toppen av sidan