VVS & Kyla 22

XMB.173Upptiningsskåp anslutna till köldbärarsystem

AMA

Upptiningsskåp ska vara försedda med kylare för anslutning... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Avstängnings- och injusteringsventiler för anslutning... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

Till toppen av sidan