VVS & Kyla 22

XMB.143Kyldiskar anslutna till köldbärarsystem

AMA

Kyldiskar ska vara försedda med kylare för anslutning... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • typ av köldbärare
  • temperatur på inkommande köldbärare
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

Till toppen av sidan