VVS & Kyla 22

XMB.131Kylmontrar med inbyggt kylaggregat

AMA

Kylmontrar ska vara försedda med fabrikstillverkat... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • typ av köldmedium
 • om kondensor ska vara luft-...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • kondensor:

  värmeväxlare i vilken köldmediegas kondenserar under värmeavgivning till mediet på andra sidan växlarytan

 • kylmedel:

  medium, till exempel luft, vatten, som bortför värme från värmeavgivande delar; se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare Kylmedel kan i en värmepump- eller värmeåtervinningsanläggning även vara värmebärare. Figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare.

Till toppen av sidan